Czym charakteryzuje się kredyt dla firmy jednoosobowej?

Kredyt firmowy dla osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą cechuje się tym, że można go przeznaczyć zarówno na cele prywatne, jak i firmowe, więc charakteryzuje go dowolność celu. Cechą, która odróżnia go od kredytu dla zwykłej osoby pracującej na etacie, jest sposób obliczania zdolności kredytowej przez instytucje bankowe. Zarobki z tytułu jednoosobowej działalności gospodarczej bank będzie oceniał mniej przychylnie nawet w sytuacji, gdy będą miały podobną wysokość, jak dochody z tytułu umowy o pracę. Dzieje się tak, ponieważ bank przy ustalaniu zdolności kredytowej wnioskodawcy zwraca szczególną uwagę na ryzyko. Tutaj zdecydowaną przewagę ma umowa o pracę, która według banku jest stabilną formą zarobkowania, szczególnie gdy została ona podpisana z instytucją państwową czy samorządową. Jednoosobowa działalność gospodarcza jest oceniana przez bank jako znacznie bardziej ryzykowna forma zdobywania dochodów, przez co takiego samego kredytu wymaga większych zarobków.

Jak dostać kredyt dla jednoosobowej działalności gospodarczej?

Kredyty dla firmy zawsze wymagają od kredytobiorców dopełnienia znacznie bardziej skomplikowanych formalności. Wiąże się to przede wszystkim z większą ilością informacji, które potrzebuje zgromadzić bank. Tak samo jest przy jednoosobowej firmie. Podstawowym, zawsze wymaganym dokumentem jest Księga Przychodów i Rozchodów z działalności. To właśnie na jej podstawie instytucja określa zarówno zarobki jak i zobowiązania firmy, dzięki czemu ocenia jej zdolność kredytową.

W zależności od banku zakres wymaganych dokumentów jest różny, lecz najczęściej potrzebne są: zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu z płatnościami, PIT z ostatniego roku, zaświadczenie o wpisie do CEDIG, zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON, wyciąg z rachunku, a w sytuacji gdy kredytobiorca jest we wspólności majątkowej przy kredycie na firmę powyżej 30 000 zł – wymagana jest również zgoda współmałżonka. Mało tego, instytucja bankowa przy udzielaniu kredytu dla działalności jednoosobowej nie zwraca uwagi jedynie na zobowiązania firmowe, istotne są również zobowiązania prywatne. Kredytobiorcy może również zaszkodzić nadmierna "optymalizacja podatkowa", czyli wliczanie w koszty praktycznie wszystkiego, co można w nie zakwalifikować, w celu zmniejszenia wysokości płaconych podatków. W ten sposób zmniejszany jest dochód – w prawnym znaczeniu.

W sytuacji, gdy masz problemy z dopełnieniem formalności lub z uzyskaniem kredytu w związku z nieprzychylnym ocenianiem zdolności kredytowej osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, zwróć się z pomocą do kancelarii kredytowej.

Przykładem takiego doradcy jest kancelaria kredytowa.biz. Zapewnia ona możliwość uzyskania kredytu mimo niekorzystnej oceny zdolności przez bank. Firma może otrzymać pieniądze bez zaświadczenia ZUS i US, mimo braku zdolności kredytowej określonej przez instytucję, krótkiego stażu działalności czy niskiego scoringu. W razie problemów warto skorzystać z fachowego doradztwa osób, które mają odpowiednie doświadczenie i często współpracują z podmiotami udzielającymi kredytów.

Skontaktuj się z nami już dziś!

Kliknij w przycisk poniżej aby przejść do kontaktu,
lub zadzwoń pod bezpośredni numer: 575 416 893.

KONTAKT